Dansfilmfestival

En dansfilmfestival för och i offentliga rum

Festivalen är konstnärsdriven och erbjuder verksamma dansare, koreografer och filmare tillfälle att möta ny publik och nya miljöer genom mediet film/rörlig bild/video utomhus. Genom ‘open call’ inviteras verksamma inom fältet dansfilm delta. En rad samarbeten och stöd gör festivalen möjlig.

Konstnärlig ledare och upphovsperson är Benedikte Esperi. Utgångspunkten för festivalen är framarbetat inom konceptet KOREOARTscape.

2021 Festivalen sker 25-28 februari 17.00-21.00 Den uppbär stöd från Göteborg Stad, Längmanska Kulturfonden, Statens Kulturråd och är gratis. Den genomförs i samarbete med Saltet på Ringön, KIOSKEN, Chuck & Bruno och Dansverk på Ringön i Göteborg. Årets 'open call' med info och formulär för medverkan finner du nedan! Varmt välkommen till en spännande festival i Göteborgs hamnområde. OBS SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN 20/2!

REGLER - Festivalen vänder sig till verksamma koreografer och dansare som arbetar med mediet film/video/rörlig bild baserade eller tydligt knutna till Göteborg samt Västra Götalandsregionen och Hallands Län. - Verket ska vara ljudlöst och bäras av det visuella innehållet för utomhusmiljö - Längd max 10 min - Format Full HD Mp4 - Du innehar rättigheter att publicera och distribuera verket - Du är över 18 år och juridisk person - Festivalen uppmuntrar så väl traditionellt som experimentellt format - Innehållet får ej uppfattas som kränkande eller stötande. Är du osäker kontaktar du festivalen på info(at)dansverk.se - Det ska tydligt framgå i videon vilka som är upphovspersoner VARMT VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG SENAST 20/2! Festivalen - genom Benedikte Esperi copyright 2021

Facebook event Formulär för medverkan 2021

2021