PASSAGE

KOREOARTscape PASSAGE is a public video produced for the temporary public art project #planksidan commissioned by Trafikverket in Gothenburg, Sweden.

link to google maps Sankt Eriksgatan 6 Gothenburg KOREOARTscape PASSAGE 2019 (2)

20th of November 2019 – 4th of February 2020 link to opening venue 7 pm 20th of Nov

PASSAGE, noun; ”…the action or process of moving through or past somewhere on the way from one place to another / a narrow way allowing access between buildings or to different rooms within a building; a passageway. The right, permission, or power to come and go freely.”  more

Installation by Eltec Produktion AB 

Thanks! Trafikverket, ONYX Kulturproduktion, Mia och Samuel på Newsec, Ida och Magnus Space62, Stefan på Sustem AB, Ellinor Nordic Wellness Exclusive, Göteborg Stad Ateljé stöd

instagram @KOREOARTscape SOUNDSCAPE to the video online link 

Att arbeta med offentliga platser synliggör människor, hur de samexisterar och därigenom är sin stads berättelser. Tunnlar är passager. De, liksom parkeringshus, blir ’ickeplatser’. De erbjuder ofta obefolkade ytor under många tider på dygnet, ger ett bra skydd från regn, storm, snö etc. och erbjuder även en viss teatral ljussättning. Platsen blir en sorts stadsarkitektoniska mellanrum med tydlig funktion att dirigera/koreografera människor från punkt A till B, konstruerade för att människor INTE ska uppehålla sig där.

Detta verk vänder på logiken. Jag stannar kvar och gör det till ett centrum för koreografiska betraktelser. Med videoverket bryter jag visuellt upp plankväggen och öppnar (förhoppningsvis) upp för fantasier och illusionen om dolda världar bakom den.

Verket är placerat marknära för att betraktaren aktivt ska kunna stå i den – leka med den, men också de facto att varje gång någon passerar i projektionen så blir det ett nytt verk. En omedveten sammansmältning av verket och människor. Tunnlarna symboliserar förflyttning och förvandling i en stad med sina livsrörelser genom dem, en migration av människor genom tid och rum.

Att arbeta platsspecifikt innebär inte enbart platsen som miljö för mina verk. Vare sig det är för en scenisk miljö eller en offentlig plats. Jag närmar mig dem med ett intuitivt arbetssätt. I mina videoverk för offentliga miljöer möter kroppen platsen/rummet, (års-)tid och ibland även objekt – linsen på kameran. I detta verk har jag gett plats för EN kropp på EN tom plats x 4. Rörelsematerialet i verket är dansimprovisation som sedan blir en koreografisk komposition vid klippbordet.

Med mina videoverk vill jag skapa något som genererar en upplevd dialog i det ögonblick betraktaren uppmärksammar verket och försöker definiera eller förstå vad den faktiskt ser och erfar.

Naturligtvis blir det inte en reell tvåvägsrelation. Men jag vill skapa en illusion av att betraktaren är sedd genom en kropp i rörelse i vardagliga Göteborgsmiljöer (kanske t.o.m ens närmiljö) – tunnlarna.

 – Benedikte Esperi 2019-11-20

Guide till de kreativa aktiviteterna pdf 

Documentation https://vimeo.com/388871341

trafikverket logo

Benedikte logga 1.0

collaborations

elteclogotyp-3-1 logga space 62 onyx mörkare logo newsec nordic wellness exclusive sustem ab logga

Atelje´stöd  gbgstad