DANSFILMFESTIVALEN

Dansfilmfestivalen på Ringön  10-13/2 2022  Göteborg

En dansfilmfestival för och i offentliga rum. Festivalen är konstnärsdriven och utgör ett forum och en arena för verksamma dansare, koreografer och filmare att möta ny publik och nya miljöer genom mediet dansfilm / koreografi för film / dance for screen / screendance. Festivalen visar ljudlösa videoverk utomhus av och med dansfilmskapare med koppling till Göteborg, Västra Götalandsregionen och Halland. Festivalens besöksadresser står längre ned på sidan. Program!

10-13/2 19.00-20.30 visas 21 ljudlösa verk av 17 konstnärer utomhus vid CHUCK&BRUNO i kategorierna GIF, 60s, 1-3 min och 3-7 min.  Det finns inget krav på att verken ska vara nyproducerade men de ska inte visats på festivalen tidigare. Information om verken här.

Workshops 9+10/2 Under festivalen erbjuds workshops med Helena Jonsdottir (Island/Belgien) och Ingrid Nachstern(Irland) på Danscentrum Väst i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för dans Info: Workshop Danscentrum

Branschdag 12/2 förlagd hos CHUCK&BRUNO med panelsamtal, forum och en curaterad del där internationella gäster finns på plats med visningar av deras prisbelönta dansfilmer. Exklusivt för festivalen är en urpremiär samt arkivfilmer, alla producerade i Göteborg. Representanter från Göteborg Stad Kultur; Dans och Film, finns närvarande. Program
Det curaterade programmet visar åtta dansfilmer med ljud av: Helena Jonsdottir, Ingrid Nachstern, Liz Aggiss & Joe Murray, Douglas Rosenberg, Ami Skånberg Dahlstedt, Gun Lund & Lars Persson och Danceremainings. Visningen är inomhus hos CHUCK&BRUNO på Ringön 12.00-14.00 samt 16.00-18.00.
Under kvällen på VEGA bryggeri kan tysta dansfilmer ses i deras restaurang. Där finns Dansfilmfestivalens öl på tapp!

Festivalens t-shirts och stickers kommer från Made in Ringön vilka också medverkar till att festivalen kan genomföras.

Dansfilmfestivalen genomförs med Utvecklingsstöd Göteborg Stad, Kulturrådet, i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för dans Konstnärsnämnden, Danscentrum Väst och GU-Centrum för kritiska kulturarvsstudier inom konceptet KOREOARTscape / Dansverk i nära samarbete med CHUCK & BRUNO och Made in Ringön mfl. Festivalen samverkar även med en rad lokala, regionala, nationella och internationella nätverk inom genren Dansfilm / Dance for screen / Screendance och Dansmuseet i Stockholm. I Tranemos och Ulricehamns Bibliotek visas det tysta dansfilmsprogrammet 10-13/2.

Konstnärlig ledare Benedikte Esperi
Projektledare & grafisk design Olivia Alf
Kommunikatör & koordinator Cheyenne Esperi

Följ festivalen på FB & Instagram
Läs i Göteborg Direkt
Adresser:
CHUCK&BRUNO  Manufakturgatan 8/Järnmalmsgatan 6, Göteborg
MADE IN RINGÖN Ringögatan 13, Göteborg
VEGA bryggeriet, Manufakturgatan 2, Göteborg
Danscentrum Väst Ärlegatan 3, Göteborg

MÅL
-Stärka fältet lokalt och regional i Göteborg, Västra götalandsregionen och Halland.
-Visning och spridning av dansfilm i offentliga miljöer och andra rum.
-Främja nätverkande och kunskap lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom genren.
-Vara en mötesplats för fria utövare, institutioner, professionella, nybörjare och vardagligt nyfikna.
-Vara årligt återkommande.
-Danskonsten i fokus genom mediet ljudlös film/rörlig bild för allmänheten på offentliga platser.
-Öka tillgänglighet och kulturellt kapital till staden.
-Växa hållbart.

Göteborg Stads formulering för beviljande av utvecklingsstöd 2021:
‘Dansfilmen har under senare år fått en allt starkare plats i det lokala kulturlivet och en sådan festival bedöms kunna stärka konstfältet än mer, samt befästa Göteborg som en av landets viktigaste platser för dansfilm. Ett stöd bedöms kunna bidra till såväl verksamhets- som branschutveckling, liksom på sikt till konstartsutveckling.’

För press / media kontakta dansfilmfestivalen(at)gmail.com

Festivalen tar ej ansvar för eventuella brott mot upphovsrätten i inskickade bidrag.

Dansfilmfestivalen 2021,  25-28/2 2021 utomhus på Ringön 18:00-21:15

2021 års festival presenterade koreografer / dansare baserade och knutna till Göteborg, Västra Götalandsregionen och Hallands Län. Den genomfördes med stöd från Göteborg Stad, Längmanska Kulturfonden, Kulturrådets krisstöd ‘främjande insats’ och var gratis. Medarbetare i festivalen: kulturvetaren och evenemangsarrangören Olivia Alf i samarbete med Saltet på Ringön, KIOSKEN, Chuck & Bruno, MADE IN RINGÖN, Benedikte Esperi Produktion och Dansverk. Under festivalen kunde besökarna – förutom att se verk i kortfilmsformat utan ljud – även ta del av ‘artist talks’ och en publikation där verktexter varvades med röster från en handfull verksamma konstnärer och forskare inom genren. Publikationen kan beställas via dansfilmfestivalen(at)gmail.com

Följ festivalen på FB & Instagram

Med varma kläder, munskydd och avstånd kunde besökarna värma sig med en kopp kaffe eller soppa från festivalköket och avnjuta en spännande festival i Göteborgs hamnområde Manufakturgatan 7 / Järnmalmsgatan på Ringön.

2021