schAKT

schAKT Benedikte Esperi 2021-2022

 

schAKT är ett dansvideoverk framtaget för #planksidan Trafikverket. Det spelas in i och runt om Göteborg där inspelningsplatserna utgörs av schakt samt vid Dionysosteatern nedanför Akropolis i Aten. Verket loopas centralt i Göteborg, främst synligt 17.00-07.00 nov 2021-febr 2022. Av och med Benedikte Esperi Produktion. Titeln och utformningen hämtar inspiration från stadens tillfälliga byggplatser där olika typer av schakt utgör tillfälliga scener och aktiviteter. Synonymer till schakt är bland annat gruvhål, gruvgång, tunnel, mina, stoll, hål, gap, trumma, brunn, hisstrumma, ljusbrunn, jordskärning, skärning och utgrävning. Ett schakt har formen likt en grekisk antik amfiteater.  I Aten finns Dionysosteatern där det sägs att dramat föddes – en plats för teaterns aktörer och akter. En AKT kan förutom sin koppling till scenkonst vara en associativ lek med ord som i aktion, aktivitet, reaktion, fraktion, frakt, aktivering osv. Aten har utsetts till platsen för demokratins vagga, men hur kan det förstås och vad innebär demokrati idag?

sch! är en gest och uppmanar både till tystnad och lydnad. Men går det att tysta ett samhälle? Konsten kan med sin betraktelse av samtiden öppna upp för dialoger på nya sätt. Stadens ljud utgör den ofrivilliga och okontrollerade kompositionen – rösten – i nuet och förändras över tid liksom staden och dess människor. Videoverket är ljudlöst. sidan uppdateras löpande

Producerat av

för 

i samarbete med