DANSFILMFESTIVALEN

En dansfilmfestival för och i offentliga rum

FESTIVALEN KUNDE SES 25-28/2 2021 UTOMHUS på Ringön 18:00-21:15

Festivalen är konstnärsdriven och utgör ett forum för verksamma dansare, koreografer och filmare att möta ny publik och nya miljöer genom mediet dansfilm / koreografi i rörlig bild / dance for screen, utomhus. 2021 års festival presenterar koreografer / dansare baserade och knutna till Göteborg, Västra Götalandsregionen eller Hallands Län. Den genomförs med stöd från Göteborg Stad, Längmanska Kulturfonden, Kulturrådets krisstöd ‘främjande insats’ och är gratis. Medarbetare i festivalen är kulturvetaren och evenemangsarrangören Olivia Alf i samarbete med Saltet på Ringön, KIOSKEN, Chuck & Bruno, MADE IN RINGÖN, Benedikte Esperi Produktion och Dansverk. Under festivalen kan besökarna – förutom att se verk i kortfilmsformat utan ljud – även ta del av ‘artist talks‘ och en publikation där verktexter varvas med röster från en handfull verksamma konstnärer och forskare inom dance for screen / dansfilm. Publikationen kan beställas via info(at)dansverk.se pris 65 skr + porto.

Se inlägg från festivalen 2021 på FB & Instagram

Med varma kläder, munskydd och avstånd kunde besökarna värma sig med en kopp kaffe eller soppa från festivalköket och avnjuta en spännande festival i Göteborgs hamnområde Manufakturgatan 7 / Järnmalmsgatan på Ringön.

Konstnärlig ledare och upphovsperson är Benedikte Esperi. Utgångspunkten för festivalen är framarbetat inom konceptet KOREOARTscape. För press / media kontakta info(at)koreoartscape.com

Ny ‘open call’ publiceras i oktober 2021 för Dansfilmfestivalen 2022.

 

2021

Program 25-28/2 2021